ONZE MISSIE


De Basisbeweging is een revolutionaire volksbeweging actief in Nederland en Vlaanderen, met als voornaamste doelstelling: Meer basisrechten afdwingen voor de doorsnee burger.

Om te beginnen streven wij er naar dat mannen en vrouwen hetzelfde betaald worden voor gelijk werk. Het is ongehoord dat in deze moderne tijden in tal van Europese landen (ook bij ons) mannen meer geld in het loonzakje krijgen dan hun vrouwelijke collega’s terwijl zij exact hetzelfde werk verrichten en evenveel uren presteren…! In navolging van IJsland willen wij dit gaan verbieden door middel van een wet en overtreders (werkgevers die deze discriminatie blijven toepassen) strafbaar stellen. Manpower en Girlpower moeten synoniem worden!

Ten tweede willen wij de bevolking in bescherming nemen tegen de zware gevolgen van automatisering en robotisering die hand over hand toenemen. Hoe wij dat gaan aanpakken staat messcherp verwoord in het boek ‘Het Basisinkomen als Mensenrecht’, dat het strijdplan vormt van onze beweging en geschreven werd door onze oprichter.

Kijk om u heen en stel vast: De meeste bankbedienden zijn verdwenen na de komst van de bankautomaat en steeds meer kassiersters in onze supermarkten moeten baan ruimen voor de zelfscan… ook een automaat! De mens wordt gaandeweg steeds meer overbodig op de arbeidsmarkt. Dit allemaal in het voordeel van de rijke industriëlen en de financiële elite die zo nog meer winst gaat opstrijken. De slavernij werd ooit afgeschaft maar de robot wacht een toekomst als ‘de nieuwe slaaf’: robots vragen immers geen loon, geen werkpauze, laat staan vakantie… En de mens? Die dreigt spoedig aan de kant te worden gezet, wegens ‘te duur’, en zal berooid achterblijven, beroofd van werk én inkomen.

Daarom is de invoering van het Basisinkomen voor iedereen een dringende noodzaak die wij als Basisbeweging hoog op de agenda willen plaatsen.

U denkt dat het niet zo’n vaart zal lopen met het banenverlies en uzelf immuun bent voor massaontslag? Fout! Neem de zelfrijdende auto als voorbeeld: Eens die op punt is gesteld en groen licht krijgt verliezen in Europa van de ene dag op de andere miljoenen mensen hun baan! Niet alleen onze auto’s gaan immers zelfrijdend worden maar ook alle vrachtwagens, bestelwagens, taxi’s, treinen, trams en bussen…